Pro odborníky

Stanovisko k problematice znalců přibíraných k prohlídce a pitvě mrtvoly v trestním řízení

Stanovisko k dodatečným administrativním úpravám výsledků laboratorního vyšetření hladiny alkoholu v krvi

Minimální požadavky na vybavení SL pracoviště

Vzdělávání

Vzdělávací program v oboru Soudní lékařství
Zkušební příklady z forenzní alkohologie k atestaci

Toxikologie

Stanovisko výboru k formě publikace výsledků vyšetření NL v krvi řidičů
Stanovisko výboru k průkazu ovlivnění řidiče návykovou látkou 
Stanovisko Ministerstva dopravy k rozboru krve na drogy
Nařízení vlády stanovující limitní hodnoty NL u řidičů
Metodický pokyn pro postup při vyšetření návykových látek v krvi a nebo v moči
Seznam laboratoří kvalifikovaných pro vyšetřování specifikovaných návykových látek
Nepodkročitelné meze pro odbornost 814-toxikologická laboratoř
Metodický pokyn pro postup při laboratorním stanovení alkoholu v krvi
Kritéria pro laboratoře stanovující alkohol v krvi
Zápis z jednání pracovní skupiny k Sazebníku 21.4.2011 (upřesnění definice pitvy)
814-Sdílené kódy jiných odborností – rok 2016
814-Povolené sdílené kódy jiným odbornostem – rok 2016

Doporučené postupy a stanoviska

Stanovisko výboru SSLaST k vypracovávání znaleckých posudků hodnotících výsledek pitvy

Metodický postup pro vyjímání střel při pitvě střelného poranění
Doporučený postup soudního lékaře při informaci o zemřelé osobě s vysoce nebezpečnou nákazou
Stanovisko výboru k virtuálním metodám

Ocenění

Kritéria pro nominaci na cenu ČSSLaST-nejlepší monografie a nejlepší článek
Kritéria nezbytná pro návrh člena ČSSLaST na ocení ČLS JEP
Návrhy na udělení Ceny odborné společnosti

Časopis Soudní lékařství

3-Instructions for Authors
3-Pokyny pro autory
Čestné prohlášení autorů
Práce člena výkonné redakční rady

Znalecká činnost

Výkon a proplácení soudních pitev
Paušální částky odměn u soudní pitvy-výklad SSLaST k Příloze vyhlášky 37/1967 Sb
Společné stanovisko SSLaST a Společnosti pro úrazovou chirurgii k podávání znaleckých posudků
Tisková zpráva ministerstva dopravy k projednávání přestupků řízení pod vlivem návykové látky z 26. 2. 2014
Stanovisko výboru SSLaST k vypracovávání znaleckých posudků hodnotících výsledek pitvy
Stanovisko MS ČR a NSZ k mlčenlivosti znalce