Kontakty

Výbor
Předseda doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D. MBA hejnap@lfhk.cuni.cz
Místopředsedové doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D. milos.sokol@uvn.cz
doc. RNDr. Peter Ondra, CSc. peter.ondra@fnol.cz
Vědecký sekretář MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. tomas.vojtisek@fnusa.cz
Pokladník prim. MUDr. Hynek Řehulka hynek.rehulka@lfp.cuni.cz
Členové MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D. dobimart@centrum.cz
prim. MUDr. Petr Handlos, Ph.D. petr.handlos@seznam.cz
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. miroslav.hirt@fnusa.cz
RNDr. Marie Staňková, Ph.D. marie.stankova@fnspo.cz
prim. MUDr. Petr Tomášek petr.tom@seznam.cz
prim. doc. MUDr. František Vorel, CSc. vorel@nemcb.cz
Revizní komise
Předseda Ing. Ivana Černá ivana.cerna@uvn.cz
Členové RK MUDr. Tereza Balcarová
MUDr. Štěpánka Kučerová kucerovas@lfhk.cuni.cz
Čestní členové výboru
prof. MUDr. Oldřich Fryc oldrich.fryc@bluewin.ch
doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc. premysl.klir@email.cz
Výbor
Předseda doc. MUDr. František Vorel, CSc. vorel@nemcb.cz
Místopředsedové prim. MUDr. Michal Beran, Ph.D. michal-beran@seznam.cz
MUDr. Petr Hejna, Ph.D. MBA hejnap@lfhk.cuni.cz
Vědecký sekretář prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. hirt@fnusa.cz
Pokladník MUDr. Miroslav Dvořák dvorak@lfp.cuni.cz
Členové prim. MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. igor.dvoracek@fnspo.cz
doc. RNDr. Peter Ondra, CSc. peter.ondra@fnol.cz
prim. plk. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D. milos.sokol@uvn.cz
RNDr. Marie Staňková, Ph.D. marie.stankova@fnspo.cz
prim. MUDr. Marek Vitovják marek.vitovjak@fnol.cz
MUDr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. tomas.vojtisek@fnusa.cz
Revizní komise
Předseda Ing. Ivana Černá ivana.cerna@uvn.cz
Členové RK MUDr. Ivan Procházka prochazka.i@seznam.cz
prim. MUDr. Rudolf Macháček rudolf.machacek@kkn.cz
Čestní členové výboru
prof. MUDr. Oldřich Fryc oldrich.fryc@bluewin.ch
doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc. premysl.klir@email.cz