Časopis Soudní lékařství

Informace o časopisu

Časopis přináší původní práce z celé oblasti soudní medicíny a zprávy ze života odborné společnosti.

ISSN 1210-7875 (Print)
ISSN 1805-4498 (Online)

Časopis Soudní lékařství (proLékaře.cz)
Archiv (2005 – současnost)

Instructions for Authors
Pokyny pro autory
Čestné prohlášení autorů
Práce člena výkonné redakční rady

Redakční rada

Šéfredaktor / Editor-in-chief

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
Ústav soudního lékařství, LF MU, Brno

Zástupce šéfredaktora / Deputy editor

doc. MUDr. František Vorel, CSc.
Oddělení soudního lékařství, Nemocnice České Budějovice

Výkonný redaktor / Managing editor

MUDr. Jan Krajsa, Ph.D.
Ústav soudního lékařství, LF MU brno

Redakční rada / Editorial Board

prof. MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA
Ústav soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové

doc. MUDr. M. Sokol, Ph.D.
Vojenský ústav soudního lékařství, Praha

doc. MUDr. Ľ. Straka, Ph.D. 
Ústav súdného lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM Martin

doc. MUDr. J. Šidlo, CSc.
Ústav súdneho lekárstva, LF UK Bratislava

MUDr. Mgr. T. Vojtíšek, Ph. D.
Ústav soudního lékařství, LF MU, Brno

Čestná redakční rada / Honorable Editorial board

doc. Ing. M. Balíková, CSc.
Ústav soudního lékařství a toxikologie, 1. LF UK a VFN, Praha 

doc. MUDr. M. Beran, Ph.D.
Ústav soudního lékařství, 2. LF UK, Praha

prof. MUDr. I. Bouška, CSc.
Ústav soudního lékařství, 2. LF UK, Praha

MUDr. I. Dvořáček, Ph.D.
Ústav soudního lékařství FNsP, Ostrava

MUDr. et MUDr. M. Dvořák
Ústav soudního lékařství, LF UK Plzeň

prof. MUDr. J. Dufková
Frankfurt am Main, SRN

doc. MUDr. Bulent Eren
Bursa, Turkey

prof. MUDr. O. Fryc
Institut Universitaire de Médecine Légale, Geneve, Schweiz

doc. RNDr. I. Mazura, CSc.
Oddělení medicínské informatiky, Ústav informatiky AVČR

prof. MUDr. F. Novomeský, Ph.D.
Ústav súdného lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK, Martin, Slovensko

doc. RNDr. P. Ondra, CSc.
Ústav soudního lékařství a med. práva LF UP, Olomouc

RNDr. M. Staňková, Ph.D.
Ústav soudního lékařství FNsP, Ostrava

prof. MUDr. P. Strejc, DrSc.
Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. M. Vitovják
Ústav soudního lékařství a med. práva LF UP, Olomouc

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31, 120 26 Praha 2.

Dokumenty

Zápis ze schůzky redakční rady časopisu Soudní lékařství