Akce

Termíny atestační zkoušek ze soudního lékařství pro rok 2019:

Jarní termín: 03. 04. 2019

Podzimní termín: 04. 12. 2019

Zaštiťuje: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové

Místo konání: Ústav soudního lékařství LF UK a FN v Hradci Králové

Termíny specializačních stáží:

Stáž I (Ústav soudního lékařství LF MU a FNUSA Brno, 11. 3. – 22. 3. 2019)

Kurz (Ústav soudního lékařství 1. LF UK a VFN Praha, 3. 6. – 7. 6. 2019)

Stáž II (Ústav soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové, 15. 7. – 26. 7. 2019)

Stáž III (Vojenský ústav soudního lékařství ÚVN Praha, 30. 9. – 4. 10. 2019)

Stáž IV (Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc, 28. 10. – 1. 11. 2019).

Termíny atestační zkoušek ze soudní toxikologie pro rok 2019:

Jarní termín: 15. 05. 2019

Podzimní termín: 13. 11. 2019

Zaštiťuje: IPVZ v Praze

Místo konání: Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN Olomouc

VIII. národní kongres

„Dopravní úrazy 2019“

13. – 14. června 2019,

Brno, hotel Myslivna

 

XI. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství

„Polytrauma a komplikace v chirurgické péči“

5. – 6. září 2019,

Mikulov, hotel Galant

 

Pracovní odpoledne
„Střelná poranění“
20. listopadu 2019,
Brno, Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

Viz též Aktuality