Termíny

VII. slovensko-český sjezd v Košicích (termín odložen vzhledem k pandemii!)

Termíny atestační zkoušek ze soudní toxikologie pro rok 2020:

 • Jarní termín: 6. 5. 2020
 • Místo konání: Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP Olomouc

Termíny atestační zkoušek ze soudního lékařství pro rok 2020:

 • Jarní termín: 08. 04. 2020
 • Zaštiťuje: 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
 • Místo konání: Ústav soudního lékařství 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
 • Podzimní termín: 03. 12. 2020
 • Zajišťuje: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Místo konání: Ústav soudního lékařství Masarykovy univerzity v Brně

Předatestační kurz

 • Ústav soudního lékařství a soudní toxikologie 1. LF UK a VFN Praha: 1. – 5. 6. 2020

 Předatestační stáže

Předatestační stáž I:

 Předatestační stáž II:

 • Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice Hradec Králové: 20. – 31. 7. 2020

Předatestační stáž III:

 • Vojenský ústav soudního lékařství Ústřední vojenská nemocnice – Fakultní vojenská nemocnice Praha: 12. – 16. 10. 2020

 Předatestační stáž IV:

 • Ústav soudního lékařství a medicínského práva FN Olomouc: 19. – 23. 10. 2020

 Viz též Aktuality