Aktuality

Předatestační stáže v roce 2024:

Předatestační specializační kurz Soudní lékařství I. (všechny VP)
11. až 22. března 2024 – ÚSL Brno (LF MUNI) – přihlášky do 26. 2. 2024!

Specializační kurz Soudní lékařství (všechny VP)
3. až 7. června 2024 – ÚSL 1. LF (1. LF)

Předatestační specializační kurz Soudní lékařství II. (všechny VP)
15. až 26. července 2024 – ÚSL Hradec Králové (LF HK)

Předatestační specializační kurz Soudní lékařství III. (všechny VP)
23. až 27. září 2024 – ÚSL Bulovka (2. LF UK)

Předatestační specializační kurz Soudní lékařství IV. (všechny VP)
4. až 8. listopadu 2024 – ÚSL Olomouc (LF UP)

Atestační zkouška v roce 2024:

4. června 2024 – ÚSL Plzeň (LFP UK)
4. prosince 2024 – ÚSL HK (LF HK)

Jiné

Portál Ministerstva spravedlnosti pro znalce

Připomínky České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP k návrhu vyhlášky o znalečném, rozeslané dne 3. 8. 2020 do připomínkového řízení

Provádění pitev poskytovatelem v oboru soudní lékařství při podezření na infekci SARS-CoV-2 (coronavirus 2)

Stanovisko k problematice znalců přibíraných k prohlídce a pitvě mrtvoly v trestním řízení

 

Vzdělávací program v oboru Soudní lékařství