Aktuality

Specializační odborná stáž vzdělávacího programu v oboru Soudní lékařství, 17. – 28. 7. 2023, Hradec Králové

Specializační kurz v oboru Soudní lékařství, 11. – 15.9.2023, Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN Praha

Portál Ministerstva spravedlnosti pro znalce

Připomínky České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP k návrhu vyhlášky o znalečném, rozeslané dne 3. 8. 2020 do připomínkového řízení

Provádění pitev poskytovatelem v oboru soudní lékařství při podezření na infekci SARS-CoV-2 (coronavirus 2)

Stanovisko k problematice znalců přibíraných k prohlídce a pitvě mrtvoly v trestním řízení

 

Vzdělávací program v oboru Soudní lékařství