Aktuality

Specializační odborná stáž vzdělávacího programu v oboru soudní lékařství
FN Hradec Králové, 18. – 29. 7. 2022

Zápis ze shromáždění delegátů odborné společnosti ze dne 26. 1. 2022 v Praze

Členové výboru a revizní komise pro volební období 2022–2026 zvolení v elektronických volbách

Do výboru České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČSSLaST ČLS JEP byli pro volební období 2022–2026 zvoleni:

prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA (předseda výboru)
MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. (vědecký sekretář)
doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., MBA, L.LM (1. místopředseda)
doc. RNDr. Peter Ondra, CSc. (2. místopředseda)
prim. MUDr. Hynek Řehulka (pokladník)
prim. MUDr. Petr Handlos, Ph.D.
MUDr. Petr Tomášek, Ph.D.
MUDr. Bc. Štěpánka Pohlová Kučerová, Ph.D.
RNDr. Martin Mžik, Ph.D.
MUDr. Jan Krajsa, Ph.D.
MUDr. Martin Dobiáš, Ph.D.

Do revizní komise České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČSSLaST ČLS JEP byli pro volební období 2022–2026 zvoleni:

MUDr. Tereza Balcarová (předsedkyně komise)
Ing. Iva Černá
MUDr. Tomáš Vojáček

8. česko-slovenský sjezd soudního lékařství

  • 15. – 17. 6. 2022
  • Místo konáni: Karolinum, Praha

Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti se změnami ve znalecké činnosti zveřejnilo odpovědi na nejčastější dotazy

Připomínky České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP k návrhu vyhlášky o znalečném, rozeslané dne 3. 8. 2020 do připomínkového řízení

Provádění pitev poskytovatelem v oboru soudní lékařství při podezření na infekci SARS-CoV-2 (coronavirus 2)

Stanovisko k problematice znalců přibíraných k prohlídce a pitvě mrtvoly v trestním řízení

Fejeton JUDr. Petra Vojtka Blízká setkání vzdálených druhů inspirovaný
6. česko-slovenským sjezdem soudního lékařství

Vzdělávací program v oboru Soudní lékařství