Aktuality

XXVIII. OSTRAVSKÉ DNY FORENZNÍCH VĚD se budou tradičně konat v hotelu Sepetná na Ostravici od 29.09.2021 do 01.10.2021.

Mezioborový kongres „Dopravní úrazovost. Znalectví v České republice“ se uskuteční v hotelu Galant v Mikulově od 2.  do 3. 9. 2021.

Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti se změnami ve znalecké činnosti zveřejnilo odpovědi na nejčastější dotazy

Připomínky České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP k návrhu vyhlášky o znalečném, rozeslané dne 3. 8. 2020 do připomínkového řízení

Provádění pitev poskytovatelem v oboru soudní lékařství při podezření na infekci SARS-CoV-2 (coronavirus 2)

VII. SLOVENSKO-ČESKÝ ZJAZD SÚDNEHO LEKÁRSTVA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU (termín odložen vzhledem k pandemii!)

Stanovisko k problematice znalců přibíraných k prohlídce a pitvě mrtvoly v trestním řízení

Fejeton JUDr. Petra Vojtka Blízká setkání vzdálených druhů inspirovaný
6. česko-slovenským sjezdem soudního lékařství

Vzdělávací program v oboru Soudní lékařství