Aktuality

Předatestační specializační stáž vzdělávacího programu pro obor SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ v Olomouci, 31. 10. – 4. 11. 2022

Specializační kurz vzdělávacího programu pro obor SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ v Praze, 12. – 16. 9. 2022

Specializační odborná stáž vzdělávacího programu v oboru soudní lékařství FN Hradec Králové, 18. – 29. 7. 2022

Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti se změnami ve znalecké činnosti zveřejnilo odpovědi na nejčastější dotazy

Připomínky České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP k návrhu vyhlášky o znalečném, rozeslané dne 3. 8. 2020 do připomínkového řízení

Provádění pitev poskytovatelem v oboru soudní lékařství při podezření na infekci SARS-CoV-2 (coronavirus 2)

Stanovisko k problematice znalců přibíraných k prohlídce a pitvě mrtvoly v trestním řízení

Fejeton JUDr. Petra Vojtka Blízká setkání vzdálených druhů inspirovaný
6. česko-slovenským sjezdem soudního lékařství

Vzdělávací program v oboru Soudní lékařství