Soudní lékařství – Číslo 3/2008

28  Forensic toxicological implication of an autopsy case of Mixed drug overdose involving clomipramine, Chlorpromazine and flunitrazepam
Hiroshi Kinoshita, Minori Nishiguchi, Shogo Kasuda, Motonori Takahashi, Harumi Ouchi, Takako Minami, Kiyoshi Matsui, Takehiko Yamamura, Hiroyuki Motomura, Nao Ohtsu, Shie Yoshida, Nobuyuki Adachi, Takehiko Ohta, Motoo Komeda, Kiyoshi Ameno, Shigeru Hishida

31  On the use of biochemical markers in diagnostics of Sudden cardiac death
J. Šidlo, V. Parrák, P. Kvasnička, M. Majdan, H. Šidlová

35  Poranění brokovou zbraní – jednotné střely
P. Hejna, J. Pleskot


Osobní zprávy

40  Doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc., pětašedesátiletý? – žádné stáří!