Soudní lékařství – Číslo 3/2013

Původní práce

36  Gender differences in alcohol affection on an individual
Ivana Komáreková, Ľubomír Straka, František Novomeský, Petr Hejna

39  Death due to Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia: A case report
Okan Akan, Selçuk Çetin, Bülent Eren, Dilek Durak, Nursel Türkmen, Ümit Naci Gündoğmuş

42  Úrazové změny nitrohrudních orgánů vzniklé při externí mechanické kardiopulmonální resuscitaci – kazuistiky
Miroslav Kůdela, Iva Grossová, Přemysl Strejc

45  Sudden death due to high take-off right coronary artery
Bülent Eren, Nursel Türkmen, Ümit Naci Gündoğmuş


Dopis redakci

47  Signs of self-inflicted wounds; how accurate they are
Nasim Zamani


Informace

48  Nejlepší monografie a nejlepší článek (Kritéria pro nominaci na cenu ČSSLST


Zprávy z konference

41  Expert Forensic Science

44  Záchrana v zimě