Soudní lékařství – Číslo 2/2016

Původní práce

14  Význam otoskopie v soudnělékařské diagnostice: prospektivní studie
Štěpánka Kučerová, Petr Hejna, Martin Dobiáš

18  Right haemothorax related to the rupture of abdominal aortic aneurysm
Filiz Eren, Nursel Türkmen İnanır, Bülent Eren, Berna Senel, Recep Fedakar


Přehledový článek

20  Poranění horní krční páteře
Luděk Ryba, Jan Cienciala, Richard Chaloupka, Martin Repko, Robert Vyskočil


Zpráva z konference

26  Konference EAFS 2015 v Praze


Zprávy ze sjezdů

17  Májové dny oslavily abrahámoviny

26  24th International Meeting on Forensic Medicine Alpe – Adria – Pannonia