Zápisy z jednání a zprávy výboru

Zápisy ze schůzí výboru ve volebním období od 14. 2. 2014

Zápis č. 17 ze schůze výboru 18.10.2017 v Ostravici

Zápis č. 16 ze schůze výboru per rollam od 28. 4.2017

Zápis č. 15 ze schůze výboru 27.4.2017 v Koutech nad Desnou

Zápis č. 14 ze schůze výboru per rollam od 6. 10 2016

Zápis č. 13 ze schůze výboru 5. 10. 2016 v Ostravici

Zápis č. 12 ze schůze výboru per rollam od 27. 4. 2016

Zápis č. 11 ze schůze výboru 26. 4. 2016 v Hotelu DAP v Praze

Zápis č. 10 z průběžného jednání výboru per rollam od 8. 10. 2015

Zápis č. 9 ze schůze výboru 7.10.2015 v Ostravici

Zápis č. 8 zprůběžného jednání výboru per rollam od. 23. 4. 2015

Zápis č. 7 ze schůze výboru v Dlouhých Stráních 22.4.2015

Zápis č. 6 z průběžného jednání výboru per rollam od 2. 10. 2014 do 21. 4 2015

Zápis č. 5 ze schůze výboru 1. 10. 2014 v Ostravici

Zápis č. 4 z průběžného jednání výboru per rollam od 14. 5. do 30. 9. 2014

Zápis č. 3 ze schůze výboru 14. 5. 2014 v Praze

Zápis č. 2 z průběžného jednání výboru per rollam od 13. 2. do 13. 5. 2014

Zápis č. 1 ze schůze výboru 14. 2. 2014 v Praze

Zápisy ze schůzí výboru ve volebním období 2010-2014

Zápis č. 1 z jednání 16. 2. 2010 v Lékařském domě v Praze

Zápis č. 2 z průběžného jednání per rollam od 16. 2. do 8. 9.2010

Zápis č. 3 z jednání 8. 9. 2010 ve Valticích

Zápis č. 4 z průběžného jednání per rollam od 9. 9. 2010 do 4. 4. 2011

Zápis č. 5 z jednání 6. 4. 2011 v Koutech nad Desnou

Zápis č. 6 z průběžného jednání per rollam od 11. 4. do 4. 10. 2011

Zápis č. 7 z jednání 5. 10. 2011 v Ostravici

Zápis č. 8 z průběžného jednání per rollam od 5. 10. 2011 do 3. 10. 2012

Zápis č. 10 z průběžného jednání per rollam od 4. 10. 2012 do 9. 4. 2013

Zápis č. 11 z jednání 10. 4. 2013 v Koutech nad Desnou

Zápis č. 12 z průběžného jednání per rollam od 11. 4. do 9. 10. 2013

Zápis č. 13 z jednání 9.10. 2013 v Ostravici

Zápis č. 14 z průběžného jednání per rollam od 10. 10. 2013 do 13. 2. 2014

Zápis č. 15 z jednání 14. 2. 2014 v Praze

Zápis ze shromáždění členů

Zápis ze shromáždění členů 14. 2. 2014 v Praze

Zprávy

Zpráva o činnosti výboru za období 2010-2014 přednesená 14. 2. 2014

Zpráva revizní komise za období 2010-2014 přednesená 14. 2. 2014

Zpráva o hospodaření za období 2010-2014 přednesená 14. 2. 2014

Vybrané zápisy ze schůzí výboru v minulých volebních obdobích

Zápis z jednání 22. 4. 2009 v Koutech nad Desnou

Zápis z jednání 16. 2 .2010 v Lékařském domě v Praze