Soudní lékařství – Číslo 1/2006

Právní aspekty zacházení s tělem zemřelého na soudně-lékařských a patologicko-anatomických pracovištích
T. Vojtíšek, L. Prudil, M. Hirt

Poranění krční míchy – imunohistochemická studie
P. Toupalík, I. Bouška, T. Vojáček, J. Ježková

Průkaz blokátorů adrenergních receptorů ß chromatografií na tenké vrstvě
E. Nováková

16  Postmortální analýza souboru nemocných léčených implantabilními přístroji – uspořádání studie
M. Šindler, M. Sepši, J. Krajsa, K. Múčková