Soudní lékařství – Číslo 4/2009

44  Enhancement effect of ethanol on lipopolysaccharide-induced procoagulant status in human umbilical endothelial cells
Shogo Kasudaa, Minori Nishiguchia, Shie Yoshidaa, Nao Ohtsua, Nobuyuki Adachia, Yoshihiko Sakuraic, Midori Shimac, Motonari Takahashia, Katsuhiko Hatakeb, Hiroshi Kinoshitaa

49  Collaboration Between Medical Examiner and Toxicologist – Analyst
M. Bauer, J. Šidlo, J. Bauerová, J. Valuch

52  Dopad akútneho alkoholizmu na mortalitu žien v regióne severného Slovenska
Ľ. Straka, F. Štuller, F. Novomeský, M. Zelený

56  Postup při zjišťování a hodnocení stupně ovlivnění řidičů motorových vozidel návykovou látkou ve Spolkové republice Německo
M. Dvořák, A. Wolf, H. Scherm, P. Klír, H. Vaněrková


Osobní zprávy

55  Plk. v.v. MUDr. František Vorel, CSc. – osmdesátiletý


Zpráva ze sjezdu

51  XXI. Congress of International Academy of Legal Medicine

59  3. Zjazd štátnej služby medicínskych súdnych expertíz Bieloruska

60  18. Frühjahrstagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin (Nord)