Soudní lékařství – Číslo 3/2010

28  Mimořádné události s větším počtem zemřelých a koncepce DVI v ČR
M. Sokol, A. Pilin, P. Bendl, P. Zikmund

32  Some Possibilities in the Diagnosis of Early Acute Ischaemic Changes in the Heart Muscle in Sudden Death
E. Tomášková, F. Vorel

36  3,5-Dimethoxyfenol – marker intoxikace tisem červeným
J. Stříbrný, M. Dogoši, Z. Šňupárek, P. Toupalík, P. Baláž, P. Bartoš

40  Sexuální násilí na ženách
J. Záhumenský, H. Neumannová, J. Vojtěch, B. Zmrhalová, O. Šottner, I. Mikysková, J. Sýkorová, M. Halaška