Soudní lékařství – Číslo 2/2011

Původní práce

18  Vznik, distribuce a mobilita supravitálních hematomů
P. Strejc, A. Pilin, P. Klír, D. Vajtr

21  Vražda, samovražda alebo náhodný úraz?
Ľ. Straka, F. Novomeský, F. Štuller, J. Krajčovič, V. Macko, I. Malachovský, J. Hamžík

24  Study of morphological changes in the skin of the neck in suicidal cases by hanging
Angel Fernandez-Flores, Oliva Orduėa, Veronica Carranza

27  Vyšetrovanie alkoholu vo vydychovanom vzduchu
Ľ. Straka


Zpráva z konference

29  89. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin
J. Šidlo, J. Šikuta