Soudní lékařství – Číslo 4/2011

Původní práce

50  Reálné střelné poranění typu průstřel lebky a zástřel hlavy ve srovnání s matematickým modelem chování FMJ střely pistolového náboje ráže 6,35 mm Browning (25 Auto)
Juříček L., Moravanský N., Sova M.

53  Smrtelná otrava tisem červeným
Baláž P., Toupalík P., Havel R., Bartoš P., Staňková M.

56  Stanovenie alkoholu vo vydychovanom vzduchu – screening či dôkaz?
Kováč P., Moravanský N., Zummerová A.


Osobní zprávy

61  K životnému jubileu doc. MUDr. Jiřiny Bauerovej, CSc.

62  MUDr. Vladimír Porubský 90-ročný


Zpráva z konference

55  20. Frühjahrstagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin (Süd).