Soudní lékařství – Číslo 2/2012

Původní práce

18  Nečekané vykrvácení při spontánní ruptuře periferní varikozity
P. Hejna, M. Ublová, Straka L´., L. Zátopková

21  Střely frangible: ranivost a klinické aspekty jejich použití
J. Komenda, P. Hejna, M. Rydlo, M. Novák, J. Krajsa, F. Racek

25  Eponymické termíny v soudním lékařství
P. Nečas, P. Hejna

31  Aktivace mikroglie a GFAP imunopozitivita astroglie u toxikomanů
D. Vajtr, J. Kukačka, P. Strejc, A. Vitouš, M. Balíková, E. Bradková, A. Pilin, R. Průša


Dopis redakci

36  Reakcia na recenziu knihy Súdnolekárska alkohológia od RNDr. Jozefa TATIERSKEHO, PhD.
Straka L’., F. Novomeský, J. Krajčovič, F. Štuller


Recenze

34  Súdnolekárska alkohológia – recenzia publikácie
J. Tatiersky


Zpráva z konference

36  8th International Symposium Advances in Legal Medicine
J. Šidlo, J. Šikuta

37  19th World Meeting of the International Association of Forensic Sciences
J. Šidlo