Soudní lékařství – Číslo 3/2012

Původní práce

40  The year 1989 and its reflection in the forensic medicine
A. Hajtman, I. Komáreková, Ľ. Straka, F. Novomeský

44  Suddenly deceased young individuals autopsied at the Department of forensic medicine, Brno – analysis
M. Zeman, M. Sepši, T. Vojtíšek, M. Šindler

48  Forensic toxicological implications of pleural effusion; an autopsy case of drug overdose
Naoko Tanaka, Hiroshi Kinoshita, Azumi Kuse, Mayo Takatsu, Mostofa Jamal, Mitsuru Kumihashi, Yasushi Nagasaki, Migiwa Asano, Yasuhiro Ueno, Kiyoshi Ameno

51  Primární a sekundární kombinovaná sebevražda: Retrospektivní studie let 1980–2009
Š. Kučerová, P. Hejna, L. Zátopková, Ľ. Straka


Recenze

50  Alkohologie v soudním lékařství
P. Hejna