Soudní lékařství – Číslo 2/2013

Původní práce

16  Separace spermií pomocí mikromanipulátoru z neobvyklého forenzního vzorku – kazuistika
David Vlček, Dan Vaněk, Jaromír Mikeš, Martin Kováč, Dalibor Kállay

20  The use of trigonometry in bloodstain analysis
Peter Makovický, Petra Horáková, Petr Slavík, František Mošna, Olga Pokorná

26  Scuba diver deaths due to air embolism: two case reports
Nursel Türkmen, Okan Akan, Selçuk Çetin, Bülent Eren, Murat Serdar Gürses, Ümit Naci Gündoğmuş

29  An unusual case of penetrating intracranial injury due to scissors
Bülent Eren, Selçuk Çetin, Nursel Türkmen, Okan Akan, Murat Serdar Gürses, Ümit Naci Gündoğmuş

31  An unusual case of firearm injury: bullet lodged in the tongue
Selçuk Çetin, Bülent Eren, Okan Akan, Nursel Türkmen, Murat Serdar Gürses, Ümit Naci Gündoğmuş


Slovo šéfredaktora

19  Slovo šéfredaktora


Informace pro autory časopisu Soudní lékařství

19  Informace pro autory časopisu Soudní lékařství


Zprávy z konference

25  XX. Ostravské dny forenzních věd

28  IV. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství


Osobní sdělení

33  Doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc. sedmdesátníkem