Nejlepší publikace

Za rok 2017

Nejlepší kniha/monografie

HIRT, Miroslav a František VOREL, 2016. Soudní lékařství. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-0268-6.

Pavel Nečas (ed.), 2017. Advokáti mrtvých – Rozhovory se soudními lékaři. Praha: Galén. 978-80-7492-317-3

Nejlepší článek

Soudní lékařství

Zátopková L, Hejna P, Palmiere C, Teresiński G, Janík M. Hypothermia provokes hemorrhaging in various core muscular groups. How many of them could we have missed? 2017; 131(5):1423-1428 (Q1; IF 2,382).

Toxikologie

Tomková J, Ondra P, Kocianová E, Václavík J. Fast and sensitive analysis of beta blockers by ultra-high-performance liquid chromatography coupled with ultra-highresolution TOF mass spectrometry. Biomed Chromatogr. 2017 Jul;31(7) doi: 10.1002/bmc.3911 (Q3; IF 1,688).

Za rok 2018

Nejlepší kniha/monografie

HIRT M., VOREL F., HEJNA P. et al. Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie. 1. vydání. Praha: Grada, 2018. 168 s. ISBN 978-80-247-1979-5.

Nejlepší článek

Soudní lékařství

ZÁTOPKOVÁ, Lenka, Martin JANÍK, Petra URBANOVÁ, Jitka MOTTLOVÁ a Petr HEJNA, 2018. Laryngohyoid fractures in suicidal hanging: A prospective autopsy study with an updated review and critical appraisal. Forensic Science International290, 70

Soudní toxikologie

ŠVIDRNOCH, Martin, Barbora BORÁŇOVÁ, Jana TOMKOVÁ, Peter ONDRA a Vítězslav MAIER, 2018. Simultaneous determination of designer benzodiazepines in human serum using non-aqueous capillary electrophoresis – Tandem mass spectrometry with successive multiple ionic – Polymer layer coated capillary: A prospective autopsy study with an updated review and critical appraisal. Talanta176, 69-76. DOI: 10.1016/j.talanta.2017.08.010. ISSN 00399140. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0039914017308299

Za rok 2019

Odborná studie

Trlica J, Kučerová Š, Kočová E, Kočí J, Habal P, Raupach J, Guňka I, Nechvátal L, Páral J, Šimek J, Šmejkal K, Frank M, Dědek T. Deceleration thoracic aortic ruptures in trauma center 4 level I areas: a 6-year retrospective study. European Journal of Trauma and Emergency Surgery. 2019 Dec;45(6):943-949. (Q2; IF 1.781)

Kazuistika

Dokoupil M, Marecová K, Uvíra M, Joukal M, Mrázková E, Chmelová J, Handlos P. Fatal delayed hemopericardium and hemothorax following blunt chest trauma. Forensic Sci Med Pathol. 2019 Jun;15(2):272-275. (Q2, IF 1.611)

Za rok 2020

Nejlepší článek

Soudní toxikologie

Staňková M, Handlos P, Švidrnoch M, Maier V. Fatal intoxication by intravenous injection of castor bean (Ricinus communis L.) extract – a case study. Int J Legal Med. 2020 Nov;134(6):2133-2141.

Soudní lékařství

Vojtíšek T, Pohlová Kučerová Š, Duchaňová S, Krajsa J, Hejna P. Traumatic Decapitation of the Fetus During Birth: Criminalistic and Forensic Aspects. Am J Forensic Med Pathol. 2020 Sep;41(3):234-237.