Soudní lékařství – Číslo 4/2015

Původní práce

46  Traumatická pseudoaneuryzma descendentnej torakálnej aorty riešená aortálnym stentgraftom s následnou fatálnou aortoezofageálnou fistulou
Daniel Farkaš, Ľubomír Špak, Marián Švajdler ml., Silvia Farkašová Iannaccone, Vladimír Sihotský, Jana Kaťuchová, Alžbeta Ginelliová

57  Analýza krevních stříkanců na příkladech z praxe: Jsou výpočty po aplikaci parabolické trajektorie využitelné?
Peter Makovický, Radek Matlach, Olga Pokorná, František Mošna, Pavol Makovický

66  Traumatic asphyxia: An autopsy case
Nursel Türkmen, Bülent Eren, Zerrin Erkol


Přehledový článek

51  Arytmogenní ventrikulární kardiomyopatie
Petr Tomášek, Petra Dohnalová, Tereza Kubíková, Milena Králíčková, Michal Beran, Zbyněk Tonar


Zpráva

65  „85 rokov? Ideme ďalej“, hovorí doc. Ing. Miroslav Bauer, CSc.