Soudní lékařství – Číslo 2/2017

Původní práce

14  Návykové látky vo fatálnych prípadoch pádov/skokov z výšky
Martin Zdarilek, Peter Očko, Ján Šikuta, Ľuboš Nižnanský, Jozef Šidlo

18  Poranenia vznikajúce v súvislosti s kardiopulmonálnou resuscitáciou pre náhlu zástavu srdca v teréne (autoptická štúdia)
Lucia Ihnát Rudinská, Petr Hejna, Margita Smatanová, Peter Ihnát, Igor Dvořáček


Přehledový článek

22  Metodika odškodňování nemateriálních újem na zdraví a nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve světle nálezu Ústavního soudu
Roman Žďárek


Zpráva ze sjezdu

24  XXIV. Ostravské dny forenzních věd s mezinárodní účastí


Informace

27  Slavnostní křest nové učebnice Soudní lékařství II. díl


Zpráva z konference

25  III. celostátní konference Integrovaného záchranného systému v Karlových Varech