Soudní lékařství – Číslo 3/2018

Rozhovor

29  Pitva – pádný důvod setkávání soudních lékařů a orgánů činných v trestním řízení


Informace odborné společnosti

31  Stanovisko České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně k problematice znalců přibíraných k prohlídce a pitvě mrtvoly v trestním řízení


Zpráva ze sjezdu

32  6. česko-slovenský sjezd soudního lékařství s mezinárodní účastí


Původní práce

25  Redistribution of acute traumatic infratentorial subdural hematoma to the spinal subdural space
Silvia Farkašová Iannaccone, Alžbeta Ginelliová, Ivana Šantová, Marián Šanta, Daniel Farkaš, Radoslav Morochovič, Lucia Fröhlichová, Vladimír Balik