Soudní lékařství – Číslo 3/2019

Zpráva ze společnosti

31  Slavnostní křest nové soudnělékařské knihy


Původní práce

28  Colorful bones – Can be histology useful for forensic anthropology in the digital era?
Marcinková Mária, Straka Ubomír

35  Comparative study of fatal consequences of illicit and prescription drugs use/abuse in Bratislava and its vicinity
Šidlo Jozef, Šidlová Henrieta


Kapitoly z historie

32  Sto rokov Ústavu súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Šidlo Jozef