Seminář střelná poranění

Přihlašování na seminář bylo zastaveno: kapacita je naplněna!

Pozvánka

Program

Přípravný výbor

předseda:
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

členové:
prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D. MBA
prof. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.
doc. MUDr. František Vorel, CSc.
MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
MUDr. Jan Krajsa, Ph.D.
MUDr. Miroslav Ďatko, Ph.D.
MUDr. Michal Zelený, Ph.D.
MUDr. Miroslav Šafr

Zahájení

10:00 – 10:20 hod.

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc., předseda přípravného výboru
doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan LF MU
Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel FN u sv. Anny v Brně
JUDr. Pavel Zeman, nevyšší státní zástupce ČR
plk. Ing.  Leoš Tržil, MBA, ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Jmk

Odborná část

10:20 – 13:30 hod.

 1. prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. (Brno): Současná základní nomenklatura střelných poranění a mechanizmus jejich vzniku. (15 min.)
  Diskuse 5 min.
 2. prof. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D. (Brno): Střelná poranění a přistup technického znalce k jejich hodnocení. (15 min.)
  Diskuse 5 min.
 3. doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D., Mgr. Veronika Kováčová (Brno): Možnosti hodnocení střelných poranění za pomoci nejnovějších zobrazovacích metod. (15 min.)
  Diskuse 5 min.
 4. prim. MUDr. Pavel Mach, Ph.D. (Brno): Střelná poranění v klinické praxi. (15 min)
  Diskuse 5 min.
 5. plk. doc. MUDr. Jiří Páral, PhD. MBA (Hradec Králové): Polní chirurgický tým v Afghánistánu a Iráku. (15 min)
  Diskuse 5 min.
 6. plk. Ing. Bohumil Planka, CSc. (Praha): Spolupráce forenzního balistika se soudním lékařem z perspektivy čtyřiceti let. (15 min.)
  Diskuse 5 min.
 7. Ing. Václav Svachouček, CSc. (Vlašim): Toxicita malorážového střeliva. (15 min.)
  Diskuse 5 min.
 8. Mgr. Ing. Jan Bartošek, Mgr. Milena Bačkovská (Praha): Aktuální problémy právní úpravy nakládání se zbraněmi a střelivem. (15 min.)
  Diskuse 10 min.

13:30 – 15:00 hod.
Kuloární diskuse + drobné občerstvení.