Aktuality

Vzdělávací program v oboru Soudní lékařství

Termíny atestační zkoušek ze soudního lékařství pro rok 2017: 
Podzimní termín: 4. 12. 2017
Zaštiťuje: Lékařská fakulta Palackého univerzity v Olomouci
Místo konání: Ústav soudního lékařství a medicínského práva v Olomouci

Termíny specializačních stáží: 
Stáž II (ÚSL LF UK a FN Hradec Králové 17. – 28. 7. 2017)
Stáž III (VÚSL ÚVN Praha 9. – 13. 10. 2017)
Stáž IV (ÚSL LF UP a FN Olomouc, 29. 10. – 3. 11. 2017).

Termíny atestační zkoušek ze soudní toxikologie pro rok 2017: 
Podzimní termín: 15.11. 2017
Zaštiťuje: IPVZ v Praze
Místo konání: Ústav soudního lékařství a medicínského práva v Olomouci