Aktuality

Vzdělávací program v oboru Soudní lékařství

Rozmaričovy soudnělékařské dny se budou konat 26. – 28. 4. 2017

Termíny atestační zkoušek ze soudního lékařství pro rok

 

2017:
Jarní termín: 29. 03. 2017
Podzimní termín: 4. 12. 2017
Zaštiťuje: Lékařská fakulta Palackého univerzity v Olomouci
Místo konání: Ústav soudního lékařství a medicínského práva v Olomouci

Termíny specializačních stáží:
Stáž I (ÚSL LF MU a FNUSA Brno, 6. – 17. 3. 2017) – Pozvánka 
Kurz (ÚSL 1. LF UK a VFN Praha, 5. – 9. 6. 2017)
Stáž II (ÚSL LF UK a FN Hradec Králové, 17. – 28. 7. 2017)
Stáž III (VÚSL ÚVN Praha, 9. – 13. 10. 2017)
Stáž IV (ÚSL LF UP a FN Olomouc, 29. 10. – 3. 11. 2017).

Termíny atestační zkoušek ze soudní toxikologie pro rok 2017:
Jarní termín: 18. 05. 2017
Podzimní termín: 15.11. 2017
Zaštiťuje: IPVZ v Praze
Místo konání: Ústav soudního lékařství a medicínského práva v Olomouci