Pro odborníky

Minimální požadavky na vybavení SL pracoviště

Vzdělávání

Vzdělávací program v oboru Soudní lékařství

Toxikologie

Stanovisko výboru k formě publikace výsledků vyšetření NL v krvi řidičů
Stanovisko výboru k průkazu ovlivnění řidiče návykovou látkou 
Stanovisko Ministerstva dopravy k rozboru krve na drogy
Nařízení vlády stanovující limitní hodnoty NL u řidičů
Metodický pokyn pro postup při vyšetření návykových látek v krvi a nebo v moči
Seznam laboratoří kvalifikovaných pro vyšetřování specifikovaných návykových látek
Nepodkročitelné meze pro odbornost 814-toxikologická laboratoř
Metodický pokyn pro postup při laboratorním stanovení alkoholu v krvi
Kritéria pro laboratoře stanovující alkohol v krvi
Zápis z jednání pracovní skupiny k Sazebníku 21.4.2011 (upřesnění definice pitvy)
814-Sdílené kódy jiných odborností – rok 2016
814-Povolené sdílené kódy jiným odbornostem – rok 2016

Doporučené postupy a stanoviska

Stanovisko výboru SSLaST k vypracovávání znaleckých posudků hodnotících výsledek pitvy
Metodický postup pro vyjímání střel při pitvě střelného poranění
Doporučený postup soudního lékaře při informaci o zemřelé osobě s vysoce nebezpečnou nákazou
Stanovisko výboru k digitálním metodám

Ocenění

Kritéria pro nominaci na cenu ČSSLaST-nejlepší monografie a nejlepší článek
Kritéria nezbytná pro návrh člena ČSSLaST na ocení ČLS JEP
Návrhy na udělení Ceny odborné společnosti

Časopis Soudní lékařství

Pokyny pro autory příspěvků do časopisu Soudní lékařství
Instructions for Authors
Čestné prohlášení autorů
Práce člena výkonné redakční rady

Znalecká činnost

Výkon a proplácení soudních pitev
Paušální částky odměn u soudní pitvy-výklad SSLaST k Příloze vyhlášky 37/1967 Sb
Společné stanovisko SSLaST a Společnosti pro úrazovou chirurgii k podávání znaleckých posudků
Tisková zpráva ministerstva dopravy k projednávání přestupků řízení pod vlivem návykové látky z 26. 2. 2014
Stanovisko výboru SSLaST k vypracovávání znaleckých posudků hodnotících výsledek pitvy
Stanovisko MS ČR a NSZ k mlčenlivosti znalce