O společnosti

Společnost soudního lékařství a soudní toxikologie (The Czech Society for Legal Medicine and Forensic Toxicology of the Czech Medical Association of Jan Evangelista Purkyne) je odborná společnost, která sdružuje specialisty z těchto oborů jako součást České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.